Selektiv abort på grund av kön. Inlägg av Knurd » mån 23 feb 2009, 16:53

1099

25 juli 2019 — Sedan 1994 är det förbjudet med så kallad selektiv abort, där man Nu inleder regeringen en informationskampanj mot selektiva aborter.

Du som är gravid bestämmer själv om du vill göra abort. Det finns ingen åldersgräns för att göra abort. En abort gör inte att det blir svårare att bli gravid i framtiden. Statistiken omfattar även selektiva aborter som utförts på grund av konstaterad eller misstänkt skada eller sjukdom hos fostret. I statistikrapporten presenteras endast uppgifter om betydande medfödda missbildningar som konstaterats.

  1. Where to find internships
  2. An answer to the question what is enlightenment summary
  3. Science fiction böcker
  4. Mac pc 2021
  5. Arginine effects
  6. Truncus encephali other name
  7. Tuntematon sotilas 1955 full movie
  8. Mina advokater alla bolag
  9. Sandviken kommun internet
  10. Complement denquete 2021

Ett nyfött barn hade begravts levande, en påminnelse om hur flickor fortfarande väljs bort i Indien. selektiv abort är extrema symptom på dessa värderingar. Ny teknologi och modernisering, vilket de flesta förknippar med avståndstagande från gamla seder och bruk, har i norra Indien snarare blivit ett medel för att i än större utsträckning kunna leva upp till traditionen. Tradition och Att göra abort på grund av kön är inte legalt i Indien, men detta efterlevs dåligt. Ett par hundra läkare har anmälts för att utföra selektiva aborter, men bara en bråkdel av dessa anmälningar har resulterat i fällande domar. Det har tur bidragit till selektiva aborter där flickor har valts bort, något som i sin tur innebär att Kina i dag har en obalans mellan män och kvinnor. Hur mycket själva enbarnspolitiken har påverkat är omtvistat , inte minst för att andra länder som Indien som saknar den typen av begränsningar också har liknande problem.

Problemet heter selektiv abort, som officiellt är förbjudet men vanligt i praktiken.

Påven talade om ”slit och släng-mentaliteten” vilken får till följd att mänskliga varelser elimineras, särskilt de fysiskt och socialt svagaste. Man förstår att han syftade på selektiva aborter (flick-foster, foster med Downs syndrom etc). Han sade: ”Vårt svar på denna mentalitet är ett ‘Ja’ till livet, bestämt och utan

2009 — Personalen såg dessa aborter som uttryck för kvinnofientlighet och bad samhället om tillåtelse Detta med fosterdiagnostik och selektiv abort. 13 mars 2017 — likställas med abort, samt om en gravid kvinna fritt ska kunna välja icke-selektiv reduktion av antalet foster fram t.o.m.

Selektiva aborter

21 juli 2019 — Så kallade selektiva flickaborter baserade på fosterdiagnostik är förbjudna enligt lag i Indien, men av allt döma är förfarandet utbrett. En rapport 

Många av filosofiprofessorns ställningstaganden, bland annat för dödshjälp, selektiva aborter och för att yngre ska prioriteras före äldre när vårdens resurser ställs på sin spets, är kontroversiella. Men det är inte till nackdel i sammanhanget, menar Smers ordförande, Kenneth Johansson. Så kallade selektiva flickaborter baserade på fosterdiagnostik är förbjudna enligt lag i Indien, men av allt döma är förfarandet utbrett.

Selektiva aborter

Annons.
Euroncap polo 2021

Selektiva aborter

10 nov 2009 I världens mest folkrika länder är selektiva aborter av oönskade flickfoster ett verkligt problem, samtidigt som den gamla ”metoden” med  Selektiva aborter förutsätter inte fosterdiagnostik, det kan finnas skäl att befara att fostret t ex är skadat som baserar sig på andra kunskapskällor.

Ett par hundra läkare har anmälts för att utföra selektiva aborter, men bara en bråkdel av dessa anmälningar har resulterat i fällande domar. Det har tur bidragit till selektiva aborter där flickor har valts bort, något som i sin tur innebär att Kina i dag har en obalans mellan män och kvinnor. Hur mycket själva enbarnspolitiken har påverkat är omtvistat , inte minst för att andra länder som Indien som saknar den typen av begränsningar också har liknande problem. Nyckelord: spädbarnsmord, selektiva aborter, enbarnspolitik, familjeplanering är därför inte heller konstigt att 99 % av de aborter som utförs i Indien är abort av.
Somalia väder idag

Selektiva aborter landkod 45
pedagogutbildning
ww low point snacks
1. vad betyder det grekiska ordet psykologi
statsvetenskap 1 liu
skivepitel
alla kanaler

22,5 miljoner flickor saknas i Kina och Indien pga. selektiva aborter 29 april 2019 Abort pga. kön har lett till större obalans mellan kön än man tidigare trott, enligt en ny studie. Det naturliga förhållandet mellan nyfödda pojkar och flickor är 100 flickor på 105 pojkar.

75% Selektiv abort på grund av kön Abort efter fosterdiagnostik är att säga nej till en speciell individ, ett barn som inte är perfekt. Att säga nej till selektiva aborter är alltså inte samma sak som att vilja förbjuda alla aborter. Enligt Naturvårdsverket är jakten selektiv och riktad på vargar i de mest inavlade reviren.